Школа тренутно има 64 запослена професора, стручна сарадника, радника секретаријата и помоћног особља.

Пауновић Драгана
директорка


Педагог:

Лазовић Јована

Психолог:
Козић Милица

Организатор практичне наставе, вежби и вежби у блоку:
Петровић Јасна

-ПРОФЕСОРИ-
Српски језик и књижевност:
Петровић Марија, Милојчевић Жарко,  Николић Сурла Данијела

Енглески језик:
Митић Биљана, Петровић Иван, Милинковић Кристина

Немачки језик:
Бубало Марија, Петровић Миливоје

Математика и Информатика:
Михаиловић Биљана, Нешић Миланка, Аћимовић Горан,
Жерађанин Градимир, Пајовић-Дукић Славица

Економска група предмета:
Игрутиновић Виолета, Гочобија Иван, Барлов Драгана,
Пајовић-Дукић Славица, Каличанин Мирјана, Малишић Блажо, Мартиновић Ружица, Вуловић Жељка, Нешић Стојадин,
Обрадовић Александра, Панић Мирјана, Павловић Драгана, Вукадиновић Сандра, Петронијевић Јасмина,
Ташић Светлана, Тимотијевић Марија, Трајковић Љиљана,
Турудић Гордана, Гочобија Слађана, Јовановић Марија, Вујовић Бојана, Мартиновић Александар, Чоловић Јелена

Физичко васпитање:
Видановић Горица, Вујовић Игор

Социологија:
Тришовић Гордана, Милутиновић Јелица

Психологија:
Козић Милица

Ликовна култура:
Ђоковић Марија

Историја:
Каличанин Ана, Крунић Дејан

Географија:
Лукић Марија

Хемија:
Бешевић Данијела

Физика:
Коматовић Ивана

Екологија:
Јовановић Љиљана

Право:
Пешић Зорица

Верска настава:
Вучковић Горан

Грађанско васпитање:
Милутиновић Јелица

Библиотека:
Ковач Марица, Јовановић Љиљана, Николић Сурла Данијела, Драгојевић Весна, Гојковић Јелена

Рачуноводство:
Ђорђевић Ирена, Гочанин Славица

Правна служба:
Ерац Весна

Помоћно особље:
Грбовић Љиљана, Јовићевић Соња, Цветкова Јелена, Ћурчић Зорица, Николић Евица, Милић Наталија, Јанковић Јован, Јефтовић Миломир