Конференцијa наставника у организацији „Достигнућа младих“

Професорке наше школе Жељка Вуловић и Јасна Петровић су присуствовале Конференцији наставника у организацији „Достигнућа младих“ у Србији, од 09.10-11.10.2022.г. у Врњачкој Бањи. Сви наставници су унапредили своја знања и вештине из методологије предавања, добили најновије информације о раду образовних установа у нашој земљи и Европи. Реч је о наставницима који спроводе програме предузетничког образовања и који су креирали генерације предузимљивих младих људи спремних за суочавање са будућношћу.

Суочавајући се са чињеницом да захтеви друштва и глобалног тржишта свакодневно расту, наставници морају да приуште ученицима практичне активности помоћу којих ће они разумети како да учествују у свим сегментима савременог живота, повећају своје могућности при запошљавању и унапреде свој предузетнички дух. Конференција је, као организациони облик, бројала 152 учесника и садржала шире теме. Почела је уводним пленарним излагањем (Дарка Радичанина, извршнг директора Достигнућа младих и Бојане Маринковић, представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја), наставила се , радом о подтемама („Ово нема везе са мном“ – Зоран Илић, Кратка историја свега: „Од великог праска до данас“- Милан Поповић,“Како комуницирати са медијима „- Татјана Властелица, „Приоритет 21. века – функционално знање“ – Ранко Рајовић, „Гугл…“ — Немања Петровић и завршила се сумирањем и закључивањем у пленарном саставу: „ДМуС Час одељенског старешине“,“Шта све стоји иза успешне приче о Нордеусу“ – Милан Јововић.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.