Обавештење


Обавештавамо Вас да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, имајући у виду укупан неповољан контескст изазван Covid-19 пандемијом, благовремено започело са припремама системских услова за почетак школске године у отежаним условима. Предложени огранизациони облици рада омогућавају рад на један или више начина, у зависности од епидемиолошке ситуације, од могућности да се наставни рад заснива само на даљину, до могућности да се наставни рад у целости или највећем делу остварује у школи са применом низа здравствено-хигијенских мера. 

О свим значајним информацијама о почетку школске године бићете обавештени на време у школи односно од Ваших одељенских старешина. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.