Трговац је једини профил за који образовање траје три године. Даје вам могућност да за кратко време себи обезбедите запослење у малопродајним објектима. Ако се за то време предомослите и пожелите да наставите школовање, код нас постоји шанса да се доквалификујете, а затим упишете жељени профил.

Трговац је занимање које од ученика захтева особине као што су: комуникативност, упорност, тактичност, љубазност, стрпљење, педантност и смисао за естетику.
 
По завршетку школовања трговац обавља послове везане за промет робе и услуга. Он је оспособљен да врши следеће активности:
  • познаје и придржава се начела стандарда квалитета;
  • самостално израђује калкулацију цене трговинске робе; познаје декларацију, марку производа, амбалажу, паковање, складиштење и транспорт робе;
  • познаје састав, хранљиве вредности и начине конзервисања прехрамбених  производа, намирница биљног и животиљског порекла и пића;
  • стиче вештине из области рачунарских система и рачунарских комуникација;
  • стиче личне и друштвене квалификације;
  • овладава техником непосредне продаје робе, начином плаћања, благајничком документацијом, снабдевањa продавнице робом, формирањa малопродајних цена, пословном кореспондецијом.