Упис ванредних ученика 2019


Школа образује ученике ванредно путем доквалификације и преквалификације у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам и то за два образовна профила:

1)    Трговински техничар-четворогодишње трајање;

2)    Трговац – трогодишње трајање;

 Упис ванредних ученика ће бити од 2-6.09.2019. године од 9-12 часова.

Неопхода документација: сведочанства, диплома и пријава.