Дуално образовање

Образовни профил – Трговац

Трајање профила 3 године

Кратак опис
Трговац се током школовања оспособљава за обављање послова продаје и набавке робе.

Знања и вештине
Након завршеног школовања, ученик ће бити у стању да:

  • Припремии организује процесе рада у продавници;
  • Врши набавку робе; • Продаје робу;
  • Врши складиштење и чување робе у приручном складишту продавнице;
  • Одржава презентацију робе ван продавнице.

Динамика 
I разред – ученик је у компанији 1x недељно + 60 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 2x недељно + 60 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2x недељно + 60 часова годишње блок наставе.

Закон о дуалном образовању – преузми

Дуално образовање је модел средњег стручног образовања у оквиру кога се знање стиче и у школи и у компанији. У зависности од образовног профила за који се ученик определи, он већ у првом разреду може почети да иде и у компанију, на учење кроз рад. Учењем кроз рад ученици усвајају практична и применљива знања у реалном радном окружењу, у компанији.

Неопходност да се формални образовни систем прилагоди потребама привреде за кадровима, подстакла је развој дуалног образовања. На 
обострану корист компанија и ученика, охрабрује се ученикова продуктивност и мотивисаност за стицање вештина. Након завршетка школовaња по дуалном моделу образовања ученик се може запослити код послодавца или покренути сопствени посао, али такође има и проходност за даље школовање. Послодавац на овај начин смањује трошкове обучавања новозапослених и улаже у будућност своје компаније.

Дуално образовање у Србији спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Привредном комором Србије.


Више о дуалном образовању >>>

У циљу реализације практичне наставе у систему дуалног образовања 15.10.2021. године, наша школа је потписала уговор о дуалном образовању са компанијам „Deichmann“. Тиме је ученицима омогућено учење кроз рад, односно реализација часова практичне наставе у систему дуалног образовања.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.