Смер Комерцијалиста уведен је 2007. године.

Уписује се једно одељење које броји 24 ученика.

Комерцијалиста набавља робу од произвођача и продаје је трговинским, занатским и индустријским предузећима.

Комерцијалиста у трговини на велико и спољној трговини саветују комитенте о својствима робе и стара се о испоруци на право место и у право време.

У пословима набавке робе проналази најбоље изворе набавке, прикупља понуде, пореди услове и води преговоре са добављачима.

По приспећу робе контролише фактуре и доставну документацију и стара се за прописно складиштење.

У пословима продаје планира испоруке и припрема робу за отпрему.

Врши калкулацију цена, обрађује упите, издаје фактуре за продату робу.

У област његових послова спада и обрачун трошкова и плаћања, обрада рекламација, као и организација маркетиншких активности

Планом и програмом за смер Комерцијалиста предвидјено је изучавање два страна језика и то поред Енглеског језика уведен је и Немачки језик

Упознаћеш се са спољнотрговниским пословањем, пословима шпедиције, девизног и царинског пословања као и канцеларијским пословањем, правом и другим предметима који ће ти омогућити да успешно обављаш наведене послове.

У трећем разреду ученици овог образовног профила оснивају своје предузеће које се бави прометом на велико и региструју се за унутрашњи и спољашњи промет

Обука у виртуелном предузећу одвија се у бироу за учење који је опремљен рачунарима, и другим техничким средствима који омогућавају симулацију реалних пословних ситација

Компјутер са одговарајућим софтвером представља важно средство за рад. Помоћу њега комерцијалисти у трговини на велико обављају многе од својих задатака – од пословне кореспонденције, преговора о продаји путем електронске поште, онлајн набавке и продаје, евиденције базе података о
комитентима, па све до књижења пословних промена.

На компјутерима они обављају и обраду резултата истраживања тржишта, анализу трошкова и добити, разне статистичке анализе, завршни годишњи обрачуни итд. Поред рачунара, они користе сву расположиву канцеларисјку опрему као што су фотокопир-апарат, штампач, телефон и факс апарат, скенер и сл.

Претежно раде у трговини на велико различитим врстама робе, а веома често раде у трговинским предузећима са мешовитим асортиманом робе.

Велики део времена проводе у канцеларијским просторијама где на компјутеру обављају већи део послова.

Комитенте саветују и директно у продајном простору. Познато радно окружење им је и складиште где комерцијалисти врше пријем робе.

У оквиру теренске службе путују аутомобилом да би обишли своје
комитенте. Неки комерцијалисти у трговини на велико су радници на даљину што значи да наизменично раде у предузећу и за компјутером из своје куће.

Наставни план и програм за смер комерцијалиста – преузмите документ.