Економски техничар је компетентан за обављање следећих послова:

 • обрачунавање пореза и дуговања;
 • уношење статистичких, финансисјких и других података у рачунар;
 • књижење пословних промена;
 • попуњавање књиговодствених документа;
 • ажурирање пословних књига предузећа;
 • вођење благајничког пословања;
 • планирање и организовање рекламирања производа и услуга;
 • планирање продаје робе у току године;
 • састављање изештаја о пословању.
 • вођење свих врста комерцијалних и банкарских послова;
 • обављање правних и послова из области кореспонденције, предузетништва, пословног права, менаџмента, финансија, привредне математике;