МИСИЈА ШКОЛЕ

Ми смо средња стручна школа успешних и задовољних ученика и компетентних наставника. Традиционалним и савременим облицима, методама и наставним средствима васпитавамо
и образујемо ученике у два подручја рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам.
Ученике припремамо за рад и даље образовање и самообразовање. Образујемо и одрасле кроз доквалификацију, преквалификацију и специјализацију у оба подручја рада.


ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Желимо да постанемо савремена стручна школа са високо квалитетним стручним кадром који ће своја знања и умења применити у образовању постојећих и нових образовних профила који су у складу са савременим тржишним тенденцијама, локалном заједницом и широм друштвеном средином, школа која ће доприносити стварању безбедног, пријатног и стимулативног окружења.
Желимо да постанемо лидер развоја стручног образовања у
региону !